Spring til indhold

Slaveskolen

Anstalten har hermed åbnet for tilmelding af elever til slaveskolen 2020/21

----Mangler du selv eller en under dig færdigheder indenfor----

Takt og tone

God kommunikation

Egenomsorg

Send hurtigst muligt mail til Topkvinder@anstalten.dk, hvor du kan høre nærmere om mulighederne for at følge et kursusforløb skræddersyet til netop dine/jeres behov.

Skolens formål er at dygtiggøre personer med interesse for Top kvinder i at tiltrække og tilfredsstille disse.

Program

–1/8-2020–

Åbent hus på slaveskolen(med tilmelding)  kl. 19.00-??:??

–22/8-2020–

Skolestart kl. 19.00-23:00

–5/9-2020–

Undervisning  kl. 19.00-23:00

–19/9-2020–

Eksamen kl. 17:00-19:00 og dimissionsfest kl 20:00 – ??:??

                Efter eksamen afholdes dimissionsfest hvor                         eleverne har mulighed for at invitere en gæst med.
 

Priser:

Deltagelse i pilotprojektet Sommerskole med fysisk undervisning på skolen
500,-

     Online undervisning pr. time: 
 150,-  (titurskort 1000,-)

    Enkeltfag, ekstra undervisning skriftligt pr. fag:
100,-

Studievejledning:
(gratis for medlemmer af Anstalten og skolens elever) pr. time 150,-

 
I forbindelse med sommerskolen vil der være mulighed for hygge og vidensdeling for Topkvinder i skolens bibliotek.(gratis i følge med en elev og for medlemmer af Anstalten) singel Topkvinde
pr. gang   kr. 50,-  

Deltagelse som underviser er også en mulighed, hvis du har specialviden på feltet er du velkommen som gæstelærer

Info

I forbindelse med sommerskolen vil der være mulighed for hygge og vidensdeling for Topkvinder i skolens bibliotek.(gratis i følge med en elev og for medlemmer af Anstalten) singel Topkvinde pr. gang   kr. 50,-  

Vi forventer at alle deltagere på sommerskolen overholder reglerne for Covid19 og almen god opførsel.
Overtrædelse af disse vil medføre advarsel og/eller øjeblikkelig bortvisning.

Sidste frist for tilmelding til sommerskole er 18/8-2020

Efter godkendt tilmelding tilsendes betalingsoplysninger o.s.v. på mail.
Beløbet indbetales forud og tilmelding er derefter bindende.

Sidste frist for tilmelding til sommerskole er 18/8-2020

Tilmelding

Send hurtigst muligt mail til Topkvinder@anstalten.dk eller tilmeld dig her